Máy nén khí công nghiệp và nguyên lý làm việc của máy nén khí

Nguyên lý hoạt động của máy nén khí:áp xuất được tạo ra từ máy nén,ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện hoặc của động cơ đốt trong được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt năng.

Phân loại máy nén khí theo nguyên lý hoạt động:

1. Nguyên lý thay đổi thể tích:

Không khí được dẫn vào buồng chứa,ở đó thể tích của buồng chứa sẽ nhỏ lại.Như vậy theo định luật Boy-Mariotte,áp xuất trong buồng chứa sẽ tăng lên.Các loại máy nén khí (may nen khi tru vit) hoạt động theo nguyên lý này như:máy nén khí píttong,cánh gạt,bánh răng…

2. Nguyên lý động năng:

Không khí được dẫn vào buồng chứa,ở đó áp suất khí nén được tạo ra bằng động năng bánh dẫn.Nguyên tắc hoạt động này tạo ra lưu lượng và công suất rất lớn,máy nén khí (may nen khi) hoạt động theo nguyên lý này như kiểu máy nén khí ly tâm,máy nén khí đối lưu và máy nén khí dòng hỗn hợp…

Máy nén khí phân lọai theo áp suất làm việc cụ thể như sau:

Máy nén khí áp suất thấp : p≤15bar

Máy nén khí áp suất cao : ≥ 15bar

Máy nén khí áp suất rất cao : p ≥300 bar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *