Máy nén khí Mitsui Seiki u-14015A

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14015A

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 15 Lưu lượng (0.7Mpa) : 2.3 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 1457 x 750 x 1510...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14055W

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14055W

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 55 Lưu lượng (0.7Mpa) : 9.5 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2300 [1860] x 1200 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14055A

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14055A

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 55 Lưu lượng (0.7Mpa) : 9.5 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2300 [1860] x 1200 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14075A

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14075A

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 75 Lưu lượng (0.7Mpa) : 13 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2600 [1860] x 1200 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14075W

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14075W

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 75 Lưu lượng (0.7Mpa) : 13 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2600 [1860] x 1200 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14037A

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14037A

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 37 Lưu lượng (0.7Mpa) : 6.1 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2308 [1950] x 750 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki u-14022A

Máy nén khí Mitsui Seiki u-14022A

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 22 Lưu lượng (0.7Mpa) : 3.5 Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 1610 [1430] x 750 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki i-14100W

Máy nén khí Mitsui Seiki i-14100W

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 100 Lưu lượng (0.7Mpa) : 17.4 (19.9)* Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2750 x 1500 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki i-14150W

Máy nén khí Mitsui Seiki i-14150W

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 150 Lưu lượng (0.7Mpa) : 25.0 (25.9)* Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2750 x 1500 x...
Chi tiết
Máy nén khí Mitsui Seiki i-14180W

Máy nén khí Mitsui Seiki i-14180W

Hãng sản xuất : MITSUI SEIKI Loại máy : Không dầu Công suất (Kw) : 180 Lưu lượng (0.7Mpa) : 31.0 (36.0)* Hệ thống làm mát : Làm mát bằng không khí Kích thước (mm) : 2750 x 1500 x...
Chi tiết