Dầu máy nén khí AP COMPRESSO RS

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN NGUYÊN DŨNG
Địa chỉ: Số 10A, Tổ 2, Hương Phước, Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.939692 - Fax: 0613.939692 - Hotline: 0918.646.836
Email: maynenkhinguyendung@gmail.com
Website: http://www.maynenkhinguyendung.com

Là loại dầu nhớt máy nén khí được các nhà sản xuất máy nén khí khuyên dùng: Hitachi,Cobelco; Airman; Mitsuseiki; Gavderer denver, Alup, Boger, Kaeser, Compair, Atlascopco, Sullair, Ingersoll Rand,…

Dầu nhớt máy nén khí Ap Compresso RS được dùng cho các loại máy nén khí Trục vít:

Dầu máy nén khí AP COMPRESSO RS
Dầu máy nén khí AP COMPRESSO RS

AP COMPRESSO RS 32 ( Bao bì : 18 lít và 200 lít ), thông số kỹ thuật :

STT CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ GIỚI HẠN
1 Độ nhớt động học @ 40o C ASTM D445 cSt 28.8 – 35.2
2 Độ nhớt động học @ 100o C ASTM D445 cSt Min 5.1
3 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 110
4 Điểm chớp cháy COC ASTM D92 o C Min 210
5 Điểm đông ASTMD 97 o C Max – 10

AP COMPRESSO RS 46 ( Bao bì : 18 lít và 200 lít ), thông số kỹ thuật :

STT CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ GIỚI HẠN
1 Độ nhớt động học @ 40o C ASTM D445 cSt 41.4 – 50.6
2 Độ nhớt động học @ 100o C ASTM D445 cSt Min 6.42
3 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 104
4 Điểm chớp cháy COC ASTM D92 o C Min 220
5 Điểm đông ASTMD 97 o C Max – 10

AP COMPRESSO RS 68 ( Bao bì : 18 lít và 200 lít ), thông số kỹ thuật :

STT CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ GIỚI HẠN
1 Độ nhớt động học @ 40o C ASTM D445 cSt 61.2 – 74.8
2 Độ nhớt động học @ 100o C ASTM D445 cSt Min 8.22
3 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 102
4 Điểm chớp cháy COC ASTM D92 o C Min 225
5 Điểm đông ASTMD 97 o C Max – 10