Hạt tách ẩm,hạt hút ẩm Silicagel

Hạt tách ẩm,hạt hút ẩm Silicagel

Silica gel thực chất là điôxit silic, ở dạng hạt cứng và xốp (có vô số khoang rỗng li ti trong hạt). Công thức hóa học đơn giản của nó là SiO2.nH2O (n<2), nó được sản xuất từ natri othosilicat...
Chi tiết